Tjänster

TJÄNSTER

Styrelsearbete

STYRELSEARBETE

Arbeta mer systematiskt och strukturerat i er styrelse med mig som mötesledare. Jag fokuserar på att ge tydlig rådgivning kring företagsfrågor och affärsutveckling, men även organisationsfrågor och andra funderingar. Jag ser även till att skriva protokollen på ett professionellt sätt.


För stöd med styrelsearbete, bolag med:

Omsättning: 10-500 miljoner kronor

Antal anställda: 10-500 anställda

Stöd

CHEFSSTÖD

Med hjälp av en oberoende part kan du få distans till problem samt förslag på hur du kan påverka din situation. 


Med chefsstöd utvecklas du ständigt och tar dig vidare på ett balanserat och målmedvetet sätt.


För tjänsten chefsstöd har du idag en ledarroll


Utbildning

Hos mig finns skräddarsydda utbildningar kring ledarskap och självledarskap. Jag tillämpar även utbildningar för att utveckla organisationen, såsom realisera värderingar, framåtskridande mötesstruktur, affärsplaner och målstyrning etc.


Distans- eller fysisk utbildning utövas utifrån det behov du har och vilken utbildningstyp som du önskar. 


Jag utbildar chefer, medarbetare och hela/delar av organisationer.


Tips: Vänta inte för länge med att utbilda personer i en organisation. Det utvecklar verksamheten mer än du tror. 

UTBILDNING

Övrigt

ÖVRIGA TJÄNSTER

Behöver du hjälp med affärsavtal, sälja- eller köpa rörelse, exit, föreläsning eller affärsutveckling?


Vi diskuterar ditt behov och skräddarsyr tillsammans ett upplägg.


För stöd med övriga tjänster:

Omsättning: 0-500 miljoner kronor

Antal anställda: 0-500 anställda

FÅ RÄTT HJÄLP IDAG