Företagsdoktor

hjälper företag, ledare och organisationer att fokusera

på uppgifter som skapar resultat.


Tydligt, enkelt och effektivt.

Ia Johansson

Senior Rådgivare


Har över tjugofem års erfarenhet som chef/ledare i flertal bolag inom servicesektorn och på många chefsnivåer upp till VD (publ).


Stor erfarenhet av effektiviseringar och utveckling av organisationer genom situationsanpassat ledarskap med fokus på ekonomi. 


Har varit verksam inom stora koncerner, ägarledda företag och eget företagande där ledarskap och företagsekonomi är det det primära.


Sedan 2011 som Senior Rådgivare och sedan 2014 eget företagande, igesia AB.


Är certifierad i "Rätt fokus i styrelsearbetet" sedan år 2014 genom Styrelseakademien i Sverige och följer utvecklingen genom medlemskap i akademien.


Är behörig att utföra DISC Profilanalys vilka tillämpas i samband med utbildningar och utveckling av organisationer.
 


många kunder samarbetar under längre tid

och referenser lämnas vid intresse